ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA OBVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA ZA ŠKOLSKU GODINU 2024./2025.

04.07.2024.
Obavijesti

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat donosi
 
Odluku o dodjeli besplatnih dopunskih nastavnih sredstava obveznih i izbornih predmeta za školsku godinu 2024./2025. i jednokratnoj novčanoj pomoći učenicima s prebivalištem na području Općine Punat
 

Članak 1.
            Općina Punat osigurala je u Proračunu Općine Punat za 2024. godinu sredstva za nabavu besplatnih dopunskih nastavnih sredstava obveznih i izbornih predmeta za školsku godinu 2024./2025. za sve učenike s prebivalištem na području Općine Punat, koji su polaznici Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat te Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.
U Proračunu Općine Punat za 2024. godinu osigurana su sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat za školsku godinu 2024./2025. u iznosu od 85,00 € pojedinačno.
           
Članak 2.
Općina Punat će na službenoj web i Facebook stranici objaviti Javni poziv u svrhu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 2. točke I. ove Odluke. Navedeno pravo ostvaruje se temeljem podnesenog Zahtjeva za novčanu pomoć za kupnju školskih udžbenika (dostupan u prostorijama Općine Punat i na općinskoj web stranici), a kojeg podnosi roditelj ili zakonski zastupnik za maloljetne učenike ili osobno punoljetni učenik, polaznik srednje škole.
Učenike koji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć utvrdit će odlukom Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na osnovi priložene dokumentacije. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u jednokratnom iznosu na tekući račun podnositelja zahtjeva.
 
Članak 3.
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 

Prilog: