Javni natječaj za subvencioniranje projekata Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Punat - Bodovna lista

14.10.2014.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponuda na Javni natječaj za subvencioniranje projekata
Poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Punat, objavljen je dana 14. listopada 2014. godine.

Natječaji

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

09.10.2014.
grb

Po provedenom natječaju, za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat imenovana je kandidatkinja Nataša Kleković iz Siska.


U Narodnim novinama br. 119/2014 od 07. listopada 2014. objavljen je Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju
tri (3) mjeseca.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama!

Natječaji

Neslužbena bodovna lista: Javni natječaj za subvencioniranje projekta "Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području općine Punat"

07.10.2014.

1. Objavljeno: 7. listopada 2014. godine
2. Objavljeno: 3. prosinca 2014. godine

Natječaji

Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba i programa udruga u 2015. godini

26.09.2014.

Općina Punat objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i
ostalom obrazovanju, znanosti, kulturi, informiranju, sportu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi, zdravstvu te manifestacijama u Općini Punat kao i programa potreba udruga
građana koje djeluju na području Općine Punat za 2015. godinu.

Prijedlozi programa dostavljaju se zaključno do 24. listopada 2014. godine.

Natječaji

Stranice