JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

22.05.2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)  raspisuje se JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto REFERENT/ICA ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj.

Natječaji

N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

21.05.2019.

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/18) i Odluke općinskog načelnika (KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-1 od 15. svibnja 2019. godine), raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat

10.05.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat -„PONUDA: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“
 

Natječaji

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa na području Općine Punat

09.05.2019.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA na području Općine Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina i terasa» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme - putokaza

07.05.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme - putokaza. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PUTOKAZI“ 
 

Natječaji

OBAVIJEST O RADOVIMA U STAROJ BAŠKI

06.05.2019.

Iz "Ponikve" je zaprimljena obavijest da će od danas, 6. svibnja u 09:30 sati započeti s radovima u svrhu saniranja preostalih podzemnih kvarova na javnoj rasvjeti u Staroj Baški.
Radovi će prema očekivanjima trajati 3 dana ovisno o vremenskim uvjetima. Obavještavaju se mještani da su mogući kraći zastoji u prometu.
 
 
 

Obavijesti

IZBOR SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2018. GODINU

06.05.2019.

Početkom veljače 2019. godine sastao se Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka te odredio sadržaj Javnog poziva za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2018. godinu. Po isteku roka za podnošenje prijedloga, Odbor je krajem ožujka odredio dobitnike priznanja  po kategorijama, kao i kandidate koje se pohvaljuje za ostvareni uspjeh.

Obavijesti

Stranice