Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTROTEHNIČKE POSLOVNE USLUGE“

Natječaji

JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu

10.12.2019.

Objavljuje se JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTRIČNA ENERGIJA“
 

Natječaji

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019. GODINE

09.12.2019.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 112/2019 od 21. 11. 2019. godine.
Objavljujemo Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Punat - U PRILOGU:
 

Obavijesti

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

06.12.2019.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

Izložba “Održivo gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost kao faktori zaštite okoliša i zdravlja”

05.12.2019.

Pozivamo stanovnike Općine Punat na otvorenje izložbe “Održivo gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost kao faktori zaštite okoliša i zdravlja” održat će se u Galeriji Toš u Puntu u utorak, 10. prosinca 2019. u 11:00 sati. Sudjeluju općinski načelnik Općine Punat Marinko Žic i direktor KD Ponikve mr.sc. Ivica Plišić. Izložba ostaje otvorenom do 15. prosinca 2019. svakog dana od 17:00 do 20:00 sati.

POZIVNICA - U PRILOGU:

Prilog: 
Obavijesti

MIKULJA U PUNTU

03.12.2019.

Udruge "Štorije" i "Puntarske užance" pozivaju povodom blagdana Sv. Nikole, dana 6. prosinca 2019. godine na predstavu Črljena beritica i podjelu poklončića djeci u Narodni dom Punat, s početkom u 18:00 sati.

Prilog: 
Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI - E- savjetovanje je zaključeno

29.11.2019.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat donosi se radi usklađenja sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te se istom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terasa i sl.), objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojega se mogu pružati ugostiteljske usluge,  kriteriji za drugačiji raspored početka i završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte te lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge.

PUTOM SUNCA – CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA PREDSTAVLJANJE KNJIGE U PUNTU

29.11.2019.

Općina Punat, Udruga krčki knezovi Frankopani i Matica hrvatska, Ogranak Zadar upriličuju u nedjelju, 8. prosinca 2019. godine prikaz knjige "PUTOM SUNCA-CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA" autora Leonarda Eleršeka i Rada Žic Mikulina, u Galeriji "Toš" s početkom u 12:00 sati.
Pozivnica - U PRILOGU:
 


 

Prilog: 
Novosti

Stranice