OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Punat - PONIŠTENJE OGLASA

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 5. rujna 2018. u 06:55 sati.
 

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSTVO

Tečaj za trudnice počinje u ponedjeljak 10.09.2018. u 17,30 h. Predavanja i vježbe održavaju se u biblioteci Doma zdravlja, na adresi Vinogradska bb, Krk.
 
Za dodatne informacije obratite se voditeljicama tečaja:  Vanda Cattonaro, bacc. med. techn. 099/251-8262 ili Ivanka Peranić, bacc. med. techn. 099/251-8290

Raspored predavanja - U PRILOGU: 

Obavijesti

OBAVIJEST ZA STUDENTE ZAINTERESIRANE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Molimo da se hitno jave svi studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. radi usklađivanja podataka za prijavu na Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Općine Punat. Studenti se trebaju javiti u razdoblju od 29. kolovoza do 15. rujna 2018. godine u Općinu Punat kod službenice Lane Orlić, soba br. 3, Općina Punat, Novi put 2.

Hvala!
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - OBAVIJEST O IZVRŠENOM ODABIRU STANOVA

Obavještavaju se kandidati s Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje u Općini Punat da je dana 8. kolovoza 2018. godine izvršen odabir 5 stanova. Sukladno uputama APN-a pozvano je prvih deset kandidata s Konačne liste, nakon čega se odabir izvršio do rednog broja 6. te nije bilo potrebe za daljnjim pozivanjima kandidata. Kupci su upućeni na sklapanje predugovora s APN-om temeljem kojega su obvezni uplatiti učešće u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora.
Ukoliko netko od kupaca odustane, odnosno ne uplati učešće, bit će pozvan slijedeći kandidat s Konačne liste sukladno utvrđenom redoslijedu.

Zadnja izmjena na stranici: 17. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - RANG LISTA KANDIDATA

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme po okončanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti objavljuje RANG LISTU KANDIDATA - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 16. kolovoza 2018. godine u 08:15.
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje Starog toša u Puntu

Predmet Poziva na dostavu ponuda je izvođenje građevinskih radova uređenja Starog toša u Puntu sukladno troškovniku građevinsko obrtničkih radova oznake 39-4.00.13.16.A izrađenog od strane Nenada Kocijana d.i.a. u sklopu izvedbenog projekta uređenja Starog toša u Puntu. Nabava se izvršava u sklopu projekta KRAS'n KRŠ koji se provodi u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Natječaji

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE STANA

​Objavljuje se ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje stana u ulici R. Boškovića 40 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STANA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 13. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst ponovljenog poziva i prateći materijal - U PRILOGU

Zadnja promjena na stranici: 3. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati
 

Natječaji

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Raspisan je postupak prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u pisarnicu Općine Punat ili preporučeno poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: PONUDA -  „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA„ – NE OTVARAJ,
i s naznačenom adresom ponuditelja. 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 24. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detalji - U PRILOGU:
 

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi i objavljuje LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. LISTA podnositelja - U PRILOGU:

Zadnja promjena na stranici: 13. srpnja 2018. u 14:15 sati.
 

Natječaji

Stranice