OBAVIJEST O RADOVIMA U STAROJ BAŠKI

06.05.2019.

Iz "Ponikve" je zaprimljena obavijest da će od danas, 6. svibnja u 09:30 sati započeti s radovima u svrhu saniranja preostalih podzemnih kvarova na javnoj rasvjeti u Staroj Baški.
Radovi će prema očekivanjima trajati 3 dana ovisno o vremenskim uvjetima. Obavještavaju se mještani da su mogući kraći zastoji u prometu.
 
 
 

Obavijesti

IZBOR SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2018. GODINU

06.05.2019.

Početkom veljače 2019. godine sastao se Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka te odredio sadržaj Javnog poziva za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2018. godinu. Po isteku roka za podnošenje prijedloga, Odbor je krajem ožujka odredio dobitnike priznanja  po kategorijama, kao i kandidate koje se pohvaljuje za ostvareni uspjeh.

Obavijesti

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

22.04.2019.

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16 i 11/17) i Zaključaka Općinskog vijeća Općine Punat KLASA:021-05/19-01/2, URBROJ:2142-02-01-19-9, URBROJ:2142-02-01-19-11 i URBROJ:2142-02-01-19-12 od 22. ožujka 2019. godine objavljuje se NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat.

Natječaji

Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2019. godinu

18.04.2019.

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br.

Dokumenti

OTVORENI PODACI - VLASNIČKA STRUKTURA I FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ELEKTRONIČKOG MEDIJA

18.04.2019.

Web stranica www.punat.hr službeno je web mjesto Općine Punat koje služi informiranju javnosti o aktivnostima jedinice lokalne samouprave te o novostima i događanjima iz samoupravnog djelokruga JLS.

Dokumenti

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

11.04.2019.

2019.

Objavljeno 11. travnja 2019. godine u 14:20 sati:
Objavljen je dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u utorak, 16. travnja 2019. godine s početkom u 19:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE

Općinsko vijeće

Stranice