POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G.KOVAČIĆA 81

19.10.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU NOVE PROMETNE SIGNALIZACIJE I IZVEDBA UZDIGNUTOG PJEŠAČKOG PRIJELAZA NA NERAZVRSTANOJ CESTI PLANSKE OZNAKE GMU1 - ULICA I.G.KOVAČIĆA

18.10.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1 - ulica I.G. Kovačića
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

18.10.2023.

Zadnja izmjena na stranici, objava Odluke o odabiru 18. listopada 2023. godine u 09:20 sati.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta na z.č. 9136/1 k.o. Punat sukladno Troškovniku.

CPV oznaka: 34928400-2 Urbana oprema.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - NABAVA I DOPREMA STOLOVA I STOLICA ZA ZGRADU NARODNOG DOMA U PUNTU

18.10.2023.

Zadnja izmjena na stranici, objava Odluke o odabiru 18. listopada 2023. godine u 09:20 sati.

Predmet nabave je nabava i doprema stolova i stolica za zgradu Narodnog doma u Puntu sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

CPV oznaka: 39110000-6 Sjedala, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava božićno-novogodišnje iluminacije

13.10.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.
 

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

BESPLATAN PREGLED MADEŽA

12.10.2023.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a , provodi BESPLATAN pregled madeža.
 

Besplatan pregled madeža će se održati u DOMU ZDRAVLJA KRK, u ordinaciji Dr. Vanje Tomca, 21.10.2023. godine.
 

Potrebno se obavezno naručiti na broj telefona 051/358-728 u periodu od 13.10.2023. do 19.10.2023. od 9:00 -12:00 sati.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova u 2024. godini - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

            Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

          Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

Stranice