OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PREDŠKOLSKU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN"

05.04.2023.

Upisi djece rane i predškolske dobi u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić ''Katarina Frankopan'' vrše se za sljedeće programe i objekte:
 

1. Redoviti program za djecu od jedne do tri godine života u: – Dječji vrtić u sjedištu u Krku i područnim vrtićima: Područni vrtić Omišalj, Područni vrtić Njivice, Područni vrtić Malinska, Područni vrtić Baška.
 

Obavijesti

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

31.03.2023.
eSjednice za građane

2023.
Objavljeno 31. ožujka 2023. godine :

Objavljen je dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u utorak, 04. travnja 2023. godine s početkom u 19:30 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
Sjednica je odgođena za utorak, 25. travnja 2023. godine u 19:30 sati.

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

OBAVIJEST - SANACIJA ŽC 5125 I REKONSTRUKCIJA VODOVODA

29.03.2023.

Dana 30. ožujka 2023 godine (četvrtak) započeti će sanacija raskrižja na ŽC 5125 u Puntu, raskrižje Starobašćanske i Vinogradske ulice i rekonstrukcija vodovoda.

 

Radovi rekonstrukcije raskriža izvoditi će se od Starobašćanske ulice kbr. 1 u dužini od 130 m u smjeru Stare Baške, a rekonstrukcija vodovoda od kružnog toka prema Staroj Baški u dužini od 400 metara.

 

Planirani rok izvršenja radova 40 radnih dana.
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će reguliran semaforom.

 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

27.03.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE - POŠTA I KD ČRNIKA

27.03.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji krovišta na zgradi javne namjene- pošta i KD Črnika sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

24.03.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

24.03.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

24.03.2023.

Općina Punat, OIB: 59398328383, na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) donosi
 

Odluku o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva
 

Obavijesti

Stranice