TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

02.06.2022.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 06. lipnja 2022. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

26.05.2022.

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI

26.05.2022.

Predmet nabave je pružanje usluga stalnog pristupa internetu po optičkoj infrastrukturi.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

 

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

"PONUDA: USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI“

 

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA - NARODNI DOM 03. lipnja 2022. godine

23.05.2022.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj  za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja koncerta
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme koncerta Šajete koji će se održati dana 3. lipnja 2022. godine.
 
Početna naknada za pružanje usluga iznosi 750,00 kuna.

Natječaji

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

23.05.2022.
eSjednice za građane

2022.
Objavljeno 23. svibnja 2022. godine u 13:40 sati:

Objavljen je dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u petak, 27. svibnja 2022. godine s početkom u 20:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

21.05.2022.

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16, 18/19 i 34/19) općinski načelnik donosi
 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Puntu
 

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade u ulici Pod topol 2, daje se u zakup na 5 godina i moguće ga je razgledati u razdoblju od 23. svibnja do 27. svibnja 2022. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/855-691.

Natječaji

Anketni upitnik za potrebe projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj - Održiva mobilnost i transport

18.05.2022.

Tim za provedbu projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj izrađuje plan razvoja održive mobilnosti i transporta te želi utvrditi potencijal i interes za nabavkom učinkovitijih vozila i punjača, koji će omogućiti ekološki prihvatljiv promet i utjecati na smanjenje emisija CO2.
Molimo Vas da  pomognete u prikupljanju podataka tako da ispunite anketni upitnik kojem pristupate OVDJE (vrijeme potrebno za ispunjavanje: 3 minute)

Obavijesti

Stranice