E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU - E-savjetovanje je zatvoreno

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluke o visini paušalnog poreza do 31. siječnja 2019.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - VAŽNA OBAVIJEST!

VAŽNA OBAVIJEST!!!
Svi učenici i studenti, koji to još nisu učinili, dužni su do kraja ovog mjeseca doći potpisati ugovore o stipendiranju kako bi im se moglo dalje isplaćivati stipendiju, jer se daljnja isplata neće moći izvršiti dok se ugovori ne potpišu.

Osvježeno 9. siječnja 2019. godine u 8:15 sati.
 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama - E-savjetovanje je zatvoreno

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama u odnosu na važeću Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 40/11) želi se potaknuti još veći razvoj savjesti građana za brigu i zaštitu životinja.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 4. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), raspisuje se JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Udruge

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2019. GODINU

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018.godine.
Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.

Odluke

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.

Dokumenti

Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Izmjenu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018.

Dokumenti

Stranice