OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave dostavlja općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.
Općinski načelnik je obvezan podnijeti polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Dokumenti

POZIV "ZNAKOVI KVALITETE"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je krajem kolovoza informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za Poziv „Znakovi kvalitete“ vrijedan 7,5 milijuna kuna, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Više informacija - U PRILOGU:

Prilog: 
Obavijesti

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Punat - PONIŠTENJE OGLASA

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 5. rujna 2018. u 06:55 sati.
 

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSTVO

Tečaj za trudnice počinje u ponedjeljak 10.09.2018. u 17,30 h. Predavanja i vježbe održavaju se u biblioteci Doma zdravlja, na adresi Vinogradska bb, Krk.
 
Za dodatne informacije obratite se voditeljicama tečaja:  Vanda Cattonaro, bacc. med. techn. 099/251-8262 ili Ivanka Peranić, bacc. med. techn. 099/251-8290

Raspored predavanja - U PRILOGU: 

Obavijesti

OBAVIJEST ZA STUDENTE ZAINTERESIRANE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Molimo da se hitno jave svi studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. radi usklađivanja podataka za prijavu na Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Općine Punat. Studenti se trebaju javiti u razdoblju od 29. kolovoza do 15. rujna 2018. godine u Općinu Punat kod službenice Lane Orlić, soba br. 3, Općina Punat, Novi put 2.

Hvala!
 

Obavijesti

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA

Na temelju točke II. Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-03/9-18-33 donesene 27. kolovoza 2018. godine, Općina Punat objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

Stranice