Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Iz Ministarstva poljoprivrede pristigla je obavijest  o početku kampanje za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti".

Obavijesti

PITANJA GRAĐANA PUTEM ONLINE FORME

Kako bi vam olakšao snalaženje na web stranici Općine Punat, službenik za informiranje za vas periodično obrađuje teme korištenja raznih alata i aplikacija te mogućnosti koje stranica nudi. U Newsletteru za veljaču 2018. godine, obrađena je tema postavljanja pitanja, davanja prijedloga ili pritužbi putem on-line forme na EUMISU - Infoservisu za građane.

Nadamo se da će vam pojašnjenja biti korisna.

Dokumenti

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU28“

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu sukladno priloženom troškovniku i Glavnom projektu uređenja Centralnog trga u Puntu – faze A1 i A2, od kolovoza 2017. g., glavnog projektanta Branko Orlić, dipl. ing. arh., zajedničke oznake 229.

Natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

Objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat za radno mjesto:  Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i opće poslove – 1 izvršitelj. Prijave sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (objava 5. veljače 2018. godine), odnosno zaključno do 13. veljače 2018. godine.

JAVNI POZIV - U PRILOGU:

Prilog: 
Natječaji

SVAKI OTOK SVOJ HOP IMA

Projekt „Hrvatski otočni proizvod“ je projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kojem je cilj poticanje razvoja otočne proizvodnje, očuvanje otočne tradicije, poticanje samozapošljavanja na otocima te brendiranje izvornih, otočnih proizvoda oznakom HOP. Projekt je pokrenut 2007. godine, a ukupno je do sada oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ dobilo 279 proizvođača (od kojih je 24 eko-proizvođača, 26 proizvođača s oznakom zemljopisnog podrijetla i 6 proizvođača s oznakom izvornosti) za 880 proizvoda i proizvodnih linija s 24 otoka i poluotoka Pelješca.

Novosti

Projekt KRASn'KRŠ

Početkom rujna prošle godine započeo je projekt KRASn’KRŠ koji se financira iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Glavna je tema projekta zaštita i valorizacija baštine krša te razvoj održivoga turizma u prekograničnom krškom krajoliku. Destinacija KRASn’KRŠ povezat će četiri lokaliteta s karakterističnim tipovima krškoga krajolika: Sežanu, Škocjanske jame, Brod na Kupi i Punat na otoku Krku. Općina Punat sudjeluje kao partner na projektu i djeluje kao glavni lokalni partner za lokalitet Punat.

Obavijesti

OBAVIJEST STANOVNICIMA PUNTA I STARE BAŠKE

Obavještavamo stanovnike Punta i Stare Baške da se produžuje rok za prijavu za organiziranu akciju odvoza krupnog komunalnog otpada s ciljem smanjenja troškova prijevoza i skladištenja.
Pozivaju se vlasnici vozila bez registarskih tablica, neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica, čamaca, karamboliranih vozila, olupina vozila, plovila, kioska i sl. da se jave u Općinu Punat na broj telefona 854-140 ukoliko su zainteresirani za organiziranu akciju odvoza istog s ciljem smanjenja troškova.

Obavijesti

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine - E-savjetovanje je zatvoreno

Temeljem čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 93/13 i 73/17) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od šest godina.  Sukladno čl. 11.

Stranice