E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat - E-savjetovanje je zatvoreno

Člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) određeno je da jedinice lokalne samouprave uređuju promet na svojem području tako da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja. 

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom redu Općine Punat - E-savjetovanje je zatvoreno

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije, broj  25/09, 35/09, 13/13 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Punat donosi Odluku o komunalnom redu Općine Punat.

PROSVJED PROTIV IZGRADNJE PLUTAJUĆEG LNG TERMINALA

NOVO - POTPISIVANJE PETICIJE PROTIV PLUTAJUĆEG LNG TERMINALA!
Peticiju protiv plutajućeg LNG terminala u Omišlju možete potpisati na  štandu (Trg zahvalnosti) ili u prostorijama Općine Punat i Turističke zajednice Punat od 9,00-14,00 sati svakoga radnoga dana. U slučaju lošeg vremena, peticija se neće potpisivati na štandu.
Za sve koji nisu u Puntu i na otoku Krku, omogućeno je i online potpisivanje peticije OVDJE

Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar u JUO Općine Punat nije izvršen izbor kandidata, stoga je donesena Odluka o poništenju natječaja KLASA: 112-02/18-01/1, URBROJ: 2142-02-03/2-18-13 od 13. ožujka 2018. godine.
Zadnja izmjena na stranici: 27. ožujka 2018. godine u 07:02 sati.

Natječaji

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“.
 

Dokumenti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA SPORTAŠA OTOKA KRKA 2017. GODINE

Općina Malinska-Dubašnica raspisala je Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu. Prijedlozi se zaprimaju na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 5151I Malinska, uz naznaku: ,,Za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" ili putem e-maila na adresu zoran.ljutic@malinska.hr uz naslov ,,za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" do zaključno 15. ožujka 2018.

Natječaji

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Ponavlja se postupak prikupljanja ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 

Natječaji

Stranice