Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B

Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B, objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24. studenog 2017. godine pod brojem objave: 2017/S 0F 2-0024521.

Zadnja promjena na stranici 28. studenog 2017. godine u 15:02 sati

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU - E-savjetovanje je zatvoreno

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu Općine Punat, pod točkom 6.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PGŽ ZA 2017. GODINU

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem dostavljaju se najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, pisanim putem na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Adamićeva 10, 51000 Rijeka s naznakom: "PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2017.

Obavijesti

SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Drugo savjetovanje potrošača u suradnji s Udrugom Potrošački centar, održat će se 16. studenog 2017. godine (ČETVRTAK) u Maloj sali Narodnog doma u Puntu s početkom u 16:00 sati.
Cilj je ovog savjetovanja, informirati širu javnost o aktualnostima u području elektroničkih komunikacija i pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava.
Teme savjetovanja potražite u PRILOGU:

Zadnja izmjena 14. studenog 2017. u 08:50 sati.
 

Obavijesti

Jesenska akcija deratizacije i dezinsekcije na području Općine Punat

Iz "Dezinsekcije" d.o.o. Rijeka, obavještavaju stanovništvo da će dana 13. studenog 2017.  započeti s provedbom jesenske sustavne akcije deratizacije i dezinsekcija na području Općine Punat.  Akcija će se provoditi do 17. studenog 2017. godine. U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi, a stanovništvo ćemo obavijestiti o novom terminu provođenja akcije.

Mole se vlasnici kućnih ljubimaca na pojačan oprez u danima provođenja akcije!
 

Obavijesti

Stranice