TRADICIONALNI HUMANITARNI BOŽIĆNI KONCERT OSNOVNIH ŠKOLA

Dragi mještani, podsjećamo na održavanje tradicionalnog humanitarnog Božićnog koncerta osnovnih škola otoka Krka. Koncert će se održati sutra, 21. prosinca 2017. godine u sportskoj dvorani Srednje škole "Hrvatski kralj Zvonimir" u Krku, s početkom u 17:00 sati. 
Ove je godine koncert posvećen trogodišnjaku iz Dobrinja, Gabrielu Manceu. O Gabrielu možete čitati u Novom listu. 

Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2018. godini

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2018. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (GRAĐEVINSKE)“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (ELEKTROTEHNIČKE)“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje nedovršenog dijela ulice Veli dvor u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje nedovršenog dijela ulice Veli dvor u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: VELI DVOR“
 

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat .  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PROCJENE NEKRETNINA“
 

Natječaji

DJEČJI ZIMSKI GRAD

U nedjelju, 17.12. počinje DJEČJI ZIMSKI GRAD!

Od 16 h ispred Narodnog doma Punat bit će sajam kreativaca ŽVELTE ROŽICE te u 17 h svečano otvaranje  uz premijerni nastup MAŽORETKINJA OTOKA KRKA!

Na festivalu DICA VA PUNTU KANTAJU nastupiti će čak 24 natjecatelja, kreće odmah nakon otvaranja!

Pozivamo Vas na veselo druženje kroz 7 dana raznih događanja! 

Program - u prilogu

Prilog: 
Obavijesti

KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150,11, 144/12 i 19/13) te čl. 51. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat odlukom je osnovao neformalno savjetodavno tijelo KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA.

Uprava

OBAVIJEST STANOVNICIMA PUNTA I STARE BAŠKE

Sukladno članku 42. stavak 2. Odluke o komunalnom redu Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 20/08, 25/09 i 6/13) vlasnici odnosno posjednici okućnica i zemljišta (vrt, voćnjak, neizgrađeno građevinsko zemljište i druga slična površina) uz javne površine dužni su brinuti o urednom i estetskom izgledu površina, u suprotnom, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Obavijesti

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Općinski načelnik Općine Punat raspisao je NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Stranice