GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2019.GODINU

17.02.2020.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Zadnja izmjena na stranici 17. veljače 2020. godine objavom dokumenata Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Punat za 2019. godinu.

Dokumenti

II. Izmjene i dopune UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat

13.02.2020.

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna UPU 3 - građevinskog područja naselja N1 - Centralnog naselja Punat.

Zadnja izmjena na stranici 28. veljače 2020. godine objavom tekstualnog i grafičkog dijela UPU 3.
 

Prostorno planiranje

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

07.02.2020.

U okviru projekta "Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a.

Obavijesti

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 770 milijuna kuna

05.02.2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je u siječnju 2020. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentni broj: KK.01.2.1.02.“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novosti

Stranice