NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

02.02.2020.
Natječaji

Raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u Puntu, na adresi Pod topol 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA POSLOVNE PROSTORE“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 2. veljače 2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 10. veljače 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Detaljnije - U PRILOGU: