JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva

11.05.2020.
Obavijesti

Objavljen je JAVNI POZIV  poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva  na području Primorsko-goranske županije u 2020.
Sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu  te  koji spadaju  u prihvatljive prijavitelje  navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje .
 
Odobrava se  100% bespovratnih  sredstava(potpore), ali ne više od 30.000,00 kuna bez  PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog. Minimalni iznos tražene potpore je  10.000,00 kuna bez PDV. Raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu 2.510.000,00 kuna,  ovisno o proračunskim mogućnostima
Prihvatljive aktivnosti su:

  1.    nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (min 40% tražene potpore) ;
  2.    nabava repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa;
  3.    prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera te
  4.    priprema dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 

 Prihvatljivi su računi  za troškove  izdani nakon 01.01.2020.

TEKST JAVNOG POZIVA I UPUTE ZA PRIJAVITELJE - U PRILOGU: