Aplikacija za prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području PGŽ

13.08.2020.
Obavijesti
APLIKACIJA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH

Obavještavamo sve zainteresirane mještane Punta i Stare Baške da je u suradnji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije razvijena APLIKACIJA koja pruža uvid u trenutačno raspoloživo poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, a dano na raspolaganje pojedinim jedinicama lokalne samouprave. 
Trenutačno je omogućeno raspolaganje poljoprivrednim površinama na području 21 jedinice lokalne samouprave temeljem donesenih Programa raspolaganja. a samo raspolaganje. davanjem u zakup, na prodaju ili neki drugi propisani oblik raspolaganja. definiran je procedurom Natječaja koju provodi pojedina jedinica lokalne samouprave za svoje područje.
Izrada ove aplikacije predstavlja značajan iskorak u načinu korištenja najnovijih tehnologija u smislu aktivacije poljoprivrednog zemljišta i njegovog privođenja svrsi. Posebna pažnja posvećena je jednostavnosti korištenja aplikacije, te omogućavanju uvida u podatke o pojedinoj katastarskoj čestici povezanim sa stvarnim stanjem na terenu kroz više ponuđenih kartografskih podloga.

Aplikacija je dostupna OVDJE