RAD SA STRANKAMA JUO OPĆINE PUNAT ZA VRIJEME POJAVE BOLESTI COVID-19

16.12.2020.
Obavijesti
UREDOVNO RADNO VRIJEME JUO OPĆINE PUNAT U UVJETIMA PANDEMIJE

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 sukladno preporučenim mjerama Općina Punat ograničava izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Rad sa strankama obavlja se na sljedeći način:

  • stranke se primaju u prostoru Općine kada je prisutnost stranke nužna za rješavanje zahtjeva i uz obaveznu prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem
  • u svim drugim slučajevima rad sa strankama odvija se putem telefona ili elektroničkim putem.

Možete nas kontaktirati svaki dan od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

  1. ODSJEK ZA FINANCIJE, DRUŠTVENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE za ulazak u zgradu nazvati: 051/855-600
  2. ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE za ulazak u zgradu nazvati: 051/855-689
  3. PISARNICA – 051/854-715
  4. ADMINISTRATIVNA TAJNICA – 051/854-140 

STRANKE SU PRILIKOM ULASKA U SLUŽBENE PROSTORIJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA DUŽNE DEZINFICIRATI RUKE U PREDVORJU (ILI IMATI RUKAVICE) KAO I NOSITI MASKU PRILIKOM BORAVKA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA.
 
Hvala na razumijevanju!