OBAVIJEST O ZAPRIMANJU PRIJAVA O OTPADNIM VOZILIMA ODBAČENIM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

10.09.2020.
Obavijesti

Mole se stanovnici Općine Punat da do 20. rujna 2020. godine prijave uočena nepropisno odbačena otpadna vozila na području Općine Punat. Prijave će se primati na broj 098 258 691 ili e-mail vedrana.dunato.polonijo@punat.hr
Prikupljeni podatci služiti će za provedbu Akcije uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je čišćenje lokacija na otocima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja ovlaštenim sakupljačima radi daljnje obrade.