Informacija o Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

09.10.2020.
Obavijesti

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. 
Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. je sufinanciranje kupnje novih plovila (brodova) ili izgradnje plovila (brodova) za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona:
-          električni;
-          vodik.
Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i obrtnici.
 
Iznos dodijeljenih sredstava ne smije preći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku.
Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kuna. 
Slanje prijava na Javni poziv počinje dana 29.10.2020 u 9:00 sati, a završava: 
a)      Objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
b)      Istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Tekst javnog poziva i potrebnu dokumentaciju pronaći ćete OVDJE