JAVNI POZIV ZA VINOGRADARE

27.04.2021.
Obavijesti

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane vinogradare za sadnju nasada vinograda sa međusobnim križancima vinove loze.
Tekst javnog poziva sa svim detaljima Vam dostavljamo u prilogu ove obavijesti, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije na telefonski broj 051/791-066 ili putem emaila cprr@hi.ht.hr

 

Prilog: