JAVNI POZIV za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade kao i izmjena i dopuna prostornih planova na području Općine Punat

17.08.2021.
Obavijesti

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu inicijative u obliku prijedloga te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade, kao i izmjena i dopuna prostornih planova na području Općine Punat (PPUOP i UPU-a) u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i omogućavanju rasta i razvoja gospodarstva.
Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanost radi pokretanja postupka izrade, kao i izmjena i dopuna prostornih planova.
Inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative i podatke podnositelja inicijative. Inicijativa može sadržavati naznaku  na koji se prostorni plan odnosi i na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena te prijedlog izmjene.
Inicijativa za pokretanje postupka izrade, kao i izmjena i dopuna prostornih planova dostavlja se na adresu:
Općina Punat, Jedinstveni upravni odjel, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: „Inicijativa za izmjenu i dopunu prostornih planova na području Općine Punat“.

Javni poziv je trajnog karaktera. Stručna analiza zaprimljenih inicijativa provodit će se dva do tri puta godišnje ovisno o broju pristiglih inicijativa.  
Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon započinjanja postupka stručne analize ista će se razmotriti  prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

 

Prilog: