ODLUKA O IZBORU NAJBOLJE PONUDE - NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

09.06.2022.
Obavijesti

Na temelju članka 7. stavka 4. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 10/19 i 9/21) i Zapisnika o pregledu ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup javnih površina (KLASA: 372-03/22-01/03, URBROJ: 2170-31-03/17-22-17 od 31. svibnja 2022. godine) općinski načelnik Općine Punat donosi

Odluku o izboru najbolje ponude - U PRILOGU.