I. IZMJENA I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA 2022. GODINU

14.06.2022.
Obavijesti

Objavljuje se I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu i I. Dopuna potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 3. lipnja 2022. godine.
Plan će biti objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije s datumom 15. lipnja, a stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 23. lipnja 2022. godine. Poveznica do objave bit će objavljena kada broj bude javno dostupan na web stranici Službenih novina Primorsko-goranske županije.
 
Molimo sve zainteresirane podnositelje zahtjeva za koncesijska odobrenja da obrate pozornost na stupanje na snagu Plana, jer će se svi zahtjevi pristigli prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni.