NATJEČAJ ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA U RIBARNICI PUNAT

16.01.2023.
Obavijesti

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), u vezi članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/14), na temelju odluke Uprave komunalnog društva „Črnika“ d.o.o. Punat KLASA:372-03/23-01/01, URBROJ:2170-31-05-10/01-23-01 dana 16. siječnja 2023. godine raspisuje se
 

 

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice
 

Predmet natječaja je davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice na adresi Obala 45a, 51521 Punat.
 

Cijena zakupa određuje se kao mjesečna cijena po korištenju prodajnog mjesta.
 

               

U zakup se daju 3 (tri) prodajna mjesta i to prodajno mjesto 1, prodajno mjesto 3 i prodajno mjesto 4.
 

           

Iznos mjesečne početne zakupnine je 150,00 Eur (bez PDV-a) po prodajnom mjestu.
 

               

U slučaju da bude manje ponuda u odnosu na broj ponuđenih prodajnih mjesta, ponuditelj ima pravo na zakup i drugih prodajnih mjesta po ponuđenoj cijeni.
 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Komunalno društvo  „Črnika“ d.o.o.
Obala 72,
51521 Punat,

s naznakom „Natječaj za zakup prodajnih mjesta ribarnice – NE OTVARATI“.
 

               

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
 

               
Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos mjesečne zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.