JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

25.01.2023.
Natječaji

Objavljuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.
 

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Punat koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
 

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Punat.

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija i koji ispunjavaju uvjete navedene u Javnom pozivu.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Punat, odnosno do 8. veljače 2023. godine.