POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE MLJEKOMATA

28.02.2023.
Obavijesti

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije posjeduje mljekomat zapremine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o. izrađen 2017. godine. Isti ima mogućnost izdavanja fiskaliziranih računa.

        Mljekomat se daje na korištenje pod sljedećim uvjetima:
 

 - novčana naknada za korištenje 159,27 eura mjesečno po ispostavljenom računu
 - zabrana davanja na korištenje trećim osobama
 - korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje toškova popravaka, servisiranja te redovnog održavanja
 - prodaja mlijeka proizvedenog isključivo na području Primorsko - goranske županije

 - korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem bi mljekomat bio postavljen
 

Očitovanje o zainteresiranosti za korištenje mljekomata dostaviti na adresu:
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili
putem e-maila:cprr@hi.ht.hr