POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

21.09.2023.
Natječaji

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta odnosno izvođenje građevinsko- obrtničkih radova, nabava i postavljanje dječjih igrala, hortikultura, hidroinstalacije i elektroinstalacije, sukladno Glavnom arhitektonskom projektu za izvođenje radova, broj projekta: 21_21_GP, izrađenog od AO16, D.O.O., Krešimirova 1, Rijeka i priloženim troškovnicima.
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. listopada 2023.godine (petak), do 12:00 sati.
 

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti  putem mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET (http://agronet.apprrr.hr) odabirom ikone „Portal ponuda“.