OBAVIJEST - REDOVNI DIMNJAČARSKI POSLOVI U RAZDOBLJU OD 02.10. - 14.10.2023. godine

27.09.2023.
Obavijesti

Redovni dimnjčarski poslovi za korisnike kućanstva odvijati će se jednom u sezoni grijanja i to u 2023 godini u razdoblju od 02.10.2023. do 14.10.2023. godine
 

Za sve korisnike kojim je potrebna usluga mogu izvršiti rezervaciju termina na broj  099 251 3626.
 

U radovima je usporedno predviđeno obrada svih naselja Općine Punat, a po potrebi dužina izvođenja radova se može produžiti. Početak radova uvjetovana je povoljnim vremenskim uvjetima te je mogući odmak od 10-tak dana u početku radova.
 

Redovne obvezne dimnjačarske usluge  za stambene i višestambene objekte uključuju:
- vizualni pregled sa čišćenjem u kojem  je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka sa izdavanjem stručnog nalaza o ispravnosti za svaku dimovodnu vertikalu,- tlačnu probu u slučaju sumnje (za plinska goriva),
- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka,

- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja za loženje na plinsko gorivo.
 

Usluge se naplaćuju sukladno Cjeniku Općine Punat.  Termini čišćenje poslovnih objekata i ustanova dogovaraju se sa upraviteljem objekta prema poslovnim procesima. Za privatne korisnike koji imaju potrebu čišćenja dimnjaka van navedenih termina MLD usluge obvezuju se izvršiti uslugu u roku 15 dana odnosno po prvom mogućem organiziranom dolasku.