E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

          Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
          Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 eura, a niti više od 199,08 eura. Stavkom 4. istog članka propisano je da se odluka može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja slijedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnom jedinici u kampu.
Do sada važećom Odlukom o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 2/19) visina paušalnog poreza po krevetu iznosila je 300,00 kn u naselju Punat, 255,00 kn u naselju Stara Baška, a po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu, kao i u smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 350,00 kn u naselju Punat i 297,00 kn u naselju Stara Baška.
Općinski načelnik predlaže povećanje paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu zbog toga što se visina nije mijenjala od 2005. godine.
          U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.
Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. studenog 2023. godine.