NOVO NA WEB STRANICI OPĆINE PUNAT - APLIKACIJA ZA EVIDENCIJU ODBAČENOG OTPADA - ELOO

15.09.2020.
Obavijesti
ELOO APLIKACIJA

Sukladno članku 137. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) kojim je definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je izradilo sustav ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) čime je stvorena osnova za provedbu obveza iz članka 36. navedenog Zakona vezano uz uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija koje su sastavna komponenta informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

INFO LETAK ELOO

Uzimajući u obzir sve gore navedeno Općina Punat zamijenila je aplikaciju Gradsko oko zakonom propisanim sustavom ELOO. Prečac na web stranici punat.hr stanovništvu će biti stalno dostupan i funkcionalan unutar modula lijevo na naslovnici, ispod prečaca "Oglasna ploča".
Sve prijave koje se odnose na kvarove javne rasvjete javljaju se diretno na e-mail info@ponikve.hr ili na broj telefona 051 654 600 dok su za sve ostale prijave dostupni službeni kontakti Općine Punat objavljeni na Općinskoj web stranici.