JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

JUO
Nataša Kleković, dipl.iur - pročelnica 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI
+385 51 855-599
e-mail: natasa.klekovic@punat.hr


Biserka Lukić - administrativna tajnica
tel. +385 51 854-140
e-mail: biserka.lukic@punat.hr
e-mail 2: opcina@punat.hr

 

I. ODSJEK ZA FINANCIJE, DRUŠTVENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Vesna Žic - voditeljica Odsjeka
tel. +385 51 855-600
e-mail: vesna.zic@punat.hr

Ivana Svetec - viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i opće poslove
tel. +385 51 855-691
e-mail: ivana.svetec@punat.hr

Vedrana Brusić - viša stručna suradnica za proračun i financije
tel. +385 51 855-600
e-mail: vedrana.brusic@punat.hr

Alica Karabaić - referentica za računovodstvo i javne prihode
tel. + 385 51 855-600
e-mail: alica.karabaic@punat.hr

Patricia Polonijo - referentica za računovodstvo i javne prihode (radni odnos na određeno vrijeme)
tel. +385 51 855-600
e-mail: patricija.polonijo@punat.hr

Branka Šimonji - referentica za javne potrebe
tel. +385 51 298-540
e-mail: branka.simonji@punat.hr

Elfrida Mahulja - referentica za pisarnicu i opće poslove
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE OPĆINE PUNAT - Rješava Zahtjeve za pravo na pristup
informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
 (N.N. broj 25/13 i 85/15)

tel. +385 51 854-715
e-mail: elfrida.mahulja@punat.hr

 


II. ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Anton Orlić - voditelj Odsjeka
tel. + 385 51 855-689
e-mail: anton.orlic@punat.hr

Emerik Derenčinović - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo
tel. +385 51 855-692
e-mail: emerik.derencinovic@punat.hr

Daniel Strčić - viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
tel. +385 51 855-689
e-mail: daniel.strcic@punat.hr

Vedrana Dunato Polonijo - komunalni redar
tel. +385 51 855-692
e-mail: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr
 


Osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa:

1. Klementina Mazan
2. Franjo Orlić