POZIV na dostavu ponuda za izgradnju temelja za rampu kod ribarnice u Puntu i spajanje na glavni elektro ormar - Poništenje

UPDATE 28. TRAVNJA 2017. - Objavljuje se Odluka o poništenju provedenog postupka.
Provedeni postupak poništava se iz razloga što nije dostavljena niti jedna ponuda.

Odluka - u prilogu:

Natječaji

INFORMACIJA O JAVNOM POZIVU PODUZETNICIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Informiramo Vas da je objavljen Javni poziv poduzetnicima  za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini.
Javni poziv, Upute za prijavitelje sa popisom dokumentacije koja se predaje je na službenim Internet stranicama Primorsko-goranske županije www.pgz.hr poveznica. Natječaji/Ostali natječaji.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI» na adresu:
OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat

Natječaji

Događanja u Puntu - svibanj 2017.

Pozivamo vas da popratite događanja u Puntu tijekom mjeseca svibnja:

Ponedjeljak 1. svibnja 2017. - Manifestacija "PROTULEĆE VA PUNTU"

od 09:00 sati - Trg zahvalnosti (obala - centar) - Biciklijada "Đir po Puntu". Prijave na info@tzpunat.hr
u 10:00 sati -  polazak u pohod na Veli vrh uz vođenje članova Planinarskog društva OBZOVA s obale u Puntu.

Dobro došli!!!

 

Obavijesti

LOKALNI IZBORI 2017.

Objavljuje se PLAKAT o postupku izdavanja potvrde odnosno posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Ovo je naročito važno za kandidate na lokalnim izborima. Plakat u PRILOGU:


Objavljuju se Objave biračima Ministarstva uprave kao i obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije U PRILOGU:
Objavljuje se uredovno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat tijekom postupka kandidiranja. Obavijest o uredovnom vremenu U PRILOGU:
Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

UPDATE 20.04.2017.! 
Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini
Protiv ove Odluke prigovor se može  podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje  nekog kriterija sa 0 bodova Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  Povjerenstvo za prigovore  u roku od osam dana od zaprimanja prigovora odlučit će o istome. Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Odluka - u prilogu:

Udruge

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2017. GODINU

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu.

Tablični dio Plana nalazi se U PRILOGU:

Dokumenti

Stranice