NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/13 i 34/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat
za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 

Natječaji

Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije poziva vas na „VII. Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ ,koji će se održati 27. rujna 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Dnevni red:
11:00 – Uvodna riječ (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ)
11:10 – Projekt "Motrenje medenja na području PGŽ" (Udruženje pčelarskih udruga PGŽ)

Obavijesti

Postanite sudac porotnik za mladež Županijskog suda u Rijeci!

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, svoju prijavu, najkasnije do petka, 29. rujna 2017. u 13,00 sati, dostavite u Pisarnicu Općine Punat.  Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 051 855-691 kod više stručne suradnice Ivane Svetec. Obzirom da aktualnim sucima porotnicima Županijskog suda u Rijeci, ističe četverogodišnji mandat, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika.

Prilog: 
Obavijesti

LISTA REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

* OSVJEŽENO 30. KOLOVOZA 2017. 

Sukladno članku 23. stavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) općinski načelnik donosi KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE.
Konačna lista objavljuje se na internetu u skladu s Mišljenjem radne skupine za zaštitu podataka iz čl. 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentnosti u javnom sektoru, usvojenom 8. lipnja 2016. godine.

Obavijesti

NOVČANA POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA:080-02/17-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-17-28 daje se sljedeća           OBAVIJEST: SVI učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u školskoj godini 2017./2018. u iznosu od 500,00 kuna.

DETALJI U PRILOGU:
 

Obavijesti

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o javnim priznanjima Općine Punat

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stranice