Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - PROMETNI REDAR

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 16/17 od 22. veljače 2017. godine.

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE PUNAT - KOMUNALNI REDAR

UPDATE 21. VELJAČE 2017. GODINE!!

Objavljuje se poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati 6. ožujka 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Detalji poziva u prilogu:

 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Krk, 21. veljače 2017. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent za računovodstvo i javne prihode (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
 
Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Općine Punat je 1. ožujka 2017. godine.

Prilog: 
Natječaji

SUDJELUJTE U ISTRAŽIVANJU O MEDIJSKOJ PISMENOSTI

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,  u suradnji s Telecentrom – mrežom za razvoj medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Srednjom školom Markantuna De Dominisa, Rab i Hrvatskim studijima u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Europskog socijalnog fonda, provodi istraživanje o medijskoj pismenosti kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća.

Novosti

POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na izradi javne rasvjete i pripreme za postavljanje nadzornih kamera na Lucini

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na izradi javne rasvjete i pripreme za postavljanje nadzornih kamera na Lucini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA:   RASVJETA LUCINA“

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

U "Novom listu" od 8. veljače 2017. godine, objavljena je Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Ponude koje pristignu 23. veljače 2017. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Natječaji

Stranice