DOGAĐANJA U PUNTU - "Ribarske svađe" 31. ožujka 2017.

U suradnji Općine Punat, Udruge Kumpanija "Štorije" i Srednje škole "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk, Dramska skupina "Šlapa" čiji su članovi učenici srednje škole, pripremila je  komediju u tri čina Carla Goldonija, "Ribarske svađe". Redateljica predstave je prof. Zdenka Stegnjaić. Mladi glumci su iz različitih mjesta s cijelog otoka, govore svaki svoju domaću čakavicu, tako da se u simpatičnom  vrtlogu događanja na sceni čuje i ča,  i čo , i če, čuje se i prepoznaje sva ljepota našeg domaćeg govora.

Obavijesti

Ponovljeni poziv za sanaciju rive u Staroj Baški

Ponavlja se POZIV na dostavu ponuda za sanaciju rive u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: SANACIJA RIVE“
 

Natječaji

Svečanost proglašenja najboljih sportaša i sportskih ekipa otoka Krka za 2016. godinu

Svečanost proglašenja najboljih otočnih sportaša i sportskih ekipa u 2016. godini održat će se 30. ožujka 2017. godine u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, s početkom u 19.00 sati, a nakon protokolarnog dijela sve ondje okupljene očekuje i zakuska.

Prilog: 
Obavijesti

Sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

2017.

Objavljen je dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 21. ožujka 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 10. veljače 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


 

Općinsko vijeće

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2017. GODINU

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu.

Tablični dio Plana nalazi se U PRILOGU:

Dokumenti

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

UPDATE: Objavljuje se ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini. Odluka se nalazi u PRILOGU:
 

Natječaji

Stranice