LOKALNI IZBORI 2017.

Objavljuje se PLAKAT o postupku izdavanja potvrde odnosno posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Ovo je naročito važno za kandidate na lokalnim izborima. Plakat u PRILOGU:


Objavljuju se Objave biračima Ministarstva uprave kao i obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije U PRILOGU:
Objavljuje se uredovno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat tijekom postupka kandidiranja. Obavijest o uredovnom vremenu U PRILOGU:
Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

DAN OTVORENIH VRATA U CENTRU ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj organizira "Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici", Karolinska cesta 87, Ravna Gora dana 26. travnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati. Na "Danu otvorenih vrata" prezentirat će se aktualne teme vezane za ruralni razvoj namijene poljoprivrednicima iz Primorsko-goranske županije, te se pozivaju poljoprivrednici da u čim većem broju prisustvuju događanju.
Ova će se praksa nastaviti održavati jednom mjesečno u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca.

Prilog: 
Obavijesti

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

UPDATE 20.04.2017.! 
Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini
Protiv ove Odluke prigovor se može  podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje  nekog kriterija sa 0 bodova Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  Povjerenstvo za prigovore  u roku od osam dana od zaprimanja prigovora odlučit će o istome. Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Odluka - u prilogu:

Udruge

Događanja u Puntu - travanj 2017.

KRK FOOD FEST

Pozivamo vas da popratite događanja u Puntu tijekom mjeseca travnja:

Subota, 22. travnja - Dan planeta Zemlja

10:00 – 15:00 sati - „Vozimo električne bicikle u Puntu“ - Prezentacija električnih bicikala s mogućnošću probne vožnje, zajedno s uvodnim predavanjem
11:00 sati, Galerija TOŠ, Punat – Predavanje o projektu Udruga "Moj otok" 
21:00 sat –Narodni dom, Punat, koncert grupe "PSIHOMODO POP" u organizaciji Udruge mladih "Fenix"

Obavijesti

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2017. GODINU

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu.

Tablični dio Plana nalazi se U PRILOGU:

Dokumenti

Obrasci

Poštovani mještani i korisnici,

Na stranici INFO SERVIS ZA GRAĐANE dostupni su Vam za preuzimanje unificirani obrasci za podnošenje zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Skrećemo Vam pozornost na potrebu plaćanja upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva. Detaljnije o upravnim pristojbama donosimo u nastavku:

Obavijesti

POTPISIVANJE POVELJE I POLAGANJE KAMENA TEMELJCA ZA IZGRADNJU POS STANOVA U PUNTU – POZIV ZAINTERESIRANIM MJEŠTANIMA

Općinski načelnik Marinko Žic poziva zainteresirane mještane da poprate svečano potpisivanje Povelje i polaganje kamena temeljca za izgradnju POS stanova u Puntu između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Agencije za pravni promet i posredovanje  nekretninama (APN)  i Općine Punat koje će se održati u petak, 21. travnja 2017. godine s početkom u 11:30 sati na lokaciji buduće izgradnje, u Ulici kralja Zvonimira.
Uveličajte svojim prisustvom ovaj za Punat, značajan trenutak! 

Poziv načelnika - U PRILOGU:

Obavijesti

Stranice