Natječaji

INFORMACIJA O JAVNOM POZIVU PODUZETNICIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Informiramo Vas da je objavljen Javni poziv poduzetnicima  za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini.
Javni poziv, Upute za prijavitelje sa popisom dokumentacije koja se predaje je na službenim Internet stranicama Primorsko-goranske županije www.pgz.hr poveznica. Natječaji/Ostali natječaji.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI» na adresu:
OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat

Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: STEPENIŠTE STARA BAŠKA“
 

Natječaji

Stranice