Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE GROBNICA“

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta parkiralište broj 9 „Trg Placa“

OSVJEŽENO 26. SRPNJA 2017.

Objavljena je Lista podnositelja prijava koje zadovoljavaju tražene uvjete iz objavljenog Javnog poziva. Lista se nalazi u prilogu:
 


Objavljuje se JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta parkiralište broj 9 „Trg Placa“ . Pravo prijave na Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta imaju vlasnici objekta - fizičke i pravne  s prebivalištem u okrugu od 100 m od rezerviranog parkirališnog mjesta, a bez parkirališnog mjesta u okućnici. Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki IV. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 20. srpnja 2017. godine u 15:00 sati bez obzira na način dostaveNepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat. Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat z.č. 4571/2 k.o. Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: 
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat

Natječaji

Natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.  Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 

Natječaji

Stranice