Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat ima pet članova. Tri su člana predstavnici Općine Punat: Davor Pijaca iz Stare Baške, Elfrida Mahulja (predsjednica Vijeća) i Nataša Kleković (zamjenica predsjednice Vijeća); jedan je član predstavnik PGŽ-e, Zlatan Marunić iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, a 1 je član predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Marino Ivošić, lučki kapetan LI Punat.

Članove Vijeća imenovalo je Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 26. srpnja 2013. godine, a na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. imenovana je članica Vijeća Nataša Kleković umjesto dotadašnjeg člana Emerika Derenčinovića.
Odluke su objavljene u S.N. PGŽ broj 28/13 i 8/15)

Prilog: