Udruge

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

UPDATE 20.04.2017.! 
Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini
Protiv ove Odluke prigovor se može  podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje  nekog kriterija sa 0 bodova Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  Povjerenstvo za prigovore  u roku od osam dana od zaprimanja prigovora odlučit će o istome. Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Odluka - u prilogu:

Udruge

PORTAL KULTURNE MREŽE PGŽ

Obavještavamo sve zainteresirane da je u studenom, nakon gotovo godinu dana razvoja "pušten u život" portal kulturne mreže PGŽ-a.
 
Na stranici http://kultura.pgz.hr/ možete pristupiti zatvorenom portalu za kulturnu suradnju.
 
Nakon provjere vaša će prijava biti potvrđena i moći ćete pristupiti:
-       Ispunjavanju profila organizacije koju predstavljate
-       Unosu programa koje nudite u program kulturne razmjene

Udruge

Stranice