Novosti

INFORMACIJA O JAVNOM POZIVU PODUZETNICIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Informiramo Vas da je objavljen Javni poziv poduzetnicima  za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini.
Javni poziv, Upute za prijavitelje sa popisom dokumentacije koja se predaje je na službenim Internet stranicama Primorsko-goranske županije www.pgz.hr poveznica. Natječaji/Ostali natječaji.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI» na adresu:
OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat

Natječaji

Događanja u Puntu - svibanj 2017.

Pozivamo vas da popratite događanja u Puntu tijekom mjeseca svibnja:

Ponedjeljak 1. svibnja 2017. - Manifestacija "PROTULEĆE VA PUNTU"

od 09:00 sati - Trg zahvalnosti (obala - centar) - Biciklijada "Đir po Puntu". Prijave na info@tzpunat.hr
u 10:00 sati -  polazak u pohod na Veli vrh uz vođenje članova Planinarskog društva OBZOVA s obale u Puntu.

Dobro došli!!!

 

Obavijesti

LOKALNI IZBORI 2017.

Objavljuje se PLAKAT o postupku izdavanja potvrde odnosno posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Ovo je naročito važno za kandidate na lokalnim izborima. Plakat u PRILOGU:


Objavljuju se Objave biračima Ministarstva uprave kao i obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije U PRILOGU:
Objavljuje se uredovno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat tijekom postupka kandidiranja. Obavijest o uredovnom vremenu U PRILOGU:
Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

DAN OTVORENIH VRATA U CENTRU ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj organizira "Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici", Karolinska cesta 87, Ravna Gora dana 26. travnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati. Na "Danu otvorenih vrata" prezentirat će se aktualne teme vezane za ruralni razvoj namijene poljoprivrednicima iz Primorsko-goranske županije, te se pozivaju poljoprivrednici da u čim većem broju prisustvuju događanju.
Ova će se praksa nastaviti održavati jednom mjesečno u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca.

Prilog: 
Obavijesti

POTPISIVANJE POVELJE I POLAGANJE KAMENA TEMELJCA ZA IZGRADNJU POS STANOVA U PUNTU – POZIV ZAINTERESIRANIM MJEŠTANIMA

Općinski načelnik Marinko Žic poziva zainteresirane mještane da poprate svečano potpisivanje Povelje i polaganje kamena temeljca za izgradnju POS stanova u Puntu između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Agencije za pravni promet i posredovanje  nekretninama (APN)  i Općine Punat koje će se održati u petak, 21. travnja 2017. godine s početkom u 11:30 sati na lokaciji buduće izgradnje, u Ulici kralja Zvonimira.
Uveličajte svojim prisustvom ovaj za Punat, značajan trenutak! 

Poziv načelnika - U PRILOGU:

Obavijesti

POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: STEPENIŠTE STARA BAŠKA“
 

Natječaji

Stranice