REGISTRI I BAZE PODATAKA

Na ovoj stranici objavljuju se različii registri i baze podataka koje građanima mogu koristiti i pregledavati. Zbirke osobnih podataka koje vodi i obrađuje Općina Punat nisu predmet ove objave već su sadržane u Središnjem registru zbirki osobnih podataka pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Pristup zbirkama osobnih podataka moguć je pod uvjetima predviđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.