Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

Odlukom općinskog načelnika Općine Punat od 27. kolovoza 2015. godine, osnovan je Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/2015)

Uprava

SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Obavještavaju se mještani Punta i Stare Baške, da će se u četvrtak, 12. listopada 2017. godine održati savjetovanje građana u suradnji s Udrugom Potrošački centar, u Maloj sali Narodnog doma u Puntu s početkom u 18:00 sati.
Cilj savjetovanja je informirati širu javnost o aktualnostima u području zaštite potrošača i potaknuti građane da budu aktivniji u ostvarivanju svojih potrošačkih prava.

Pozivaju se mještani Općine Punat na sudjelovanje u što većem broju!

Obavijesti

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Osobu zaduženu za nepravilnosti imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/2015). Osoba za nepravilnosti je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

Odluke

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/14) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, utemeljena na zakonima i drugim propisima, općinskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava službenika.

Dokumenti

BESPLATAN PREGLED MADEŽA

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a  10.10.2017. i 17.10.2017. između 17:00 i 20:00 sati organizira besplatan preventivni pregled madeža. Akcija će se provesti u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u gradu Krku, u ordinaciji dr. Vanje Tomca (Dom zdravlja Krk).

Obavijesti

ANTIKORUPCIJA

STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020. GODINE ( "Narodne novine" broj 26/2015)


Općina Punat u odnosu na provođenje antikorupcijskih mjera u svojem djelokrugu provodi mjere:
 •  

  – povećanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti ,

   

  – jačanjem antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti,

   

  – dosljednom i učinkovitom provedbom postojećeg zakonodavnog okvira u području suzbijanja i prevencije korupcije,

   

OPĆINA PUNAT - O NAMA U RIJEČI I SLICI

Općina Punat jedna je od sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. Obuhvaća područja naselja Punat i Stara Baška. Djeluje od 1993. godine.


NAČELNICI OPĆINE PUNAT:

1. Miloš Orlić (1993. - 1997.)
2. Miloš Orlić (1997. - 2001.)
3. Nikica Linardić (2001.)
4. Slavko Žic-Pikolo (2001. - 2005.)
5. Mladen Juranić (2005. - 2009.)
6. Mladen Juranić (2009. - 2013.)
7. Marinko Žic (2013. - 2017.)
8. Marinko Žic (2017. -          )
 


O nama

Stranice