JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA O AZBESTNOM OTPADU

Pozivaju se vlasnici, odnosno korisnici građevina na području Općine Punat u kojima se nalazi azbest da sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrže azbest („Narodne novine“ broj 69/16) dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest. Vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest popunjeni Obrazac prijave objekta koji sadrži azbest trebaju najkasnije do 24. srpnja 2017.

Obavijesti

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

Na temelju čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16) i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/01-17-1 od 24. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji saziva KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT za petak, 9. lipnja 2017.

Općinsko vijeće

Otvorenje Parka skulptura puntarske udruge "Arteco"

Udruga "Arteco" poziva sve ljubitelje prirode i prirodnog na otvorenje galerije na otvorenom "Park skulptura" sutra 7. lipnja 2017. godine u 19:00 sati. Ovogodišnji park skulptura nalazi se u masliniku na lokaciji "Droskulo" na ulazu u grad Krk (preko puta restorana "Panorama").
Posebnost je ove galerije na otvorenom što su za izložene skulpture i cjelokupni ambijent korišteni isključivo odbačeni materijali iz prirode.

Dobro došli!

Prilog: 
Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat: z.č. 4772/1, pašnjak površine 100 m², upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat. Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 1.010,00 kn/m². Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Prijave za upis u glazbenu školu

Obavještavamo sve zainteresirane da se provjera glazbenih predispozicija za upis u prvi razred Područnog osnovnoškolskog odjela Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Rijeka u gradu Krku, za školsku godinu 2017./2018., održava 13. lipnja 2017. godine u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, s početkom u 17.00 sati.

Obavijesti

Besplatno poslovno savjetovanje - poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Primorsko – goranska županija, u suradnji s poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provodi projekt „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“. Temeljni je cilj projekta potaknuti rast i ubrzati razvoj sektora malih i srednjih poduzeća, posebno u ruralnim područjima, a kroz unapređenja iskorištenja te osnaživanje poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika i potencijalnih poduzetnika koji su započeli i/ili planiraju započeti vlastite poduzetničke poduhvate kroz trgovačka društva, obrte i sve druge ustrojbene oblike poduzetničkih aktivnosti, a kako bi se povećao broj novih poduzeća, povisila stopa preživljavanja poduzeća, povećao udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima sa višom razinom dodane vrijednosti.
Za područje otoka Krka radionica je organizirana u suradnji s Gradom Krkom te će se održati 25. svibnja u 13 sati u Maloj Vijećnici Grada Krka. Poduzetnici početnici koji posluju do 2 godine ili tek planiraju osnivanje vlastitog poduzeća,  za sudjelovanje u radionici moraju se obavezno prijaviti telefonskim putem 051/452-600 ili putem ONLINE OBRASCA
 

Obavijesti

Stranice