ZAŠTITA OD POŽARA

Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat.

Dokumenti u prilogu:

Dokumenti

Sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

2017.

Objavljen je dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 7. travnja 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 21. ožujka 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 10. veljače 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


 

Općinsko vijeće

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Puntu

Raspisan je Natječaj za zakup poslovnog prostora u Puntu. Obavijest o natječaju objavljena je u Novom listu, izdanje od 29. ožujka 2017. godine. Ponude po natječaju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR“, na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

DOGAĐANJA U PUNTU - "Ribarske svađe" 31. ožujka 2017.

U suradnji Općine Punat, Udruge Kumpanija "Štorije" i Srednje škole "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk, Dramska skupina "Šlapa" čiji su članovi učenici srednje škole, pripremila je  komediju u tri čina Carla Goldonija, "Ribarske svađe". Redateljica predstave je prof. Zdenka Stegnjaić. Mladi glumci su iz različitih mjesta s cijelog otoka, govore svaki svoju domaću čakavicu, tako da se u simpatičnom  vrtlogu događanja na sceni čuje i ča,  i čo , i če, čuje se i prepoznaje sva ljepota našeg domaćeg govora.

Obavijesti

Ponovljeni poziv za sanaciju rive u Staroj Baški

Ponavlja se POZIV na dostavu ponuda za sanaciju rive u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: SANACIJA RIVE“
 

Natječaji

Stranice