JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Poništenje natječaja

UPDATE 10. travnja 2017. godine!

Objavljuje se Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat, KLASA: 372-03/17-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-17-6 od  4. travnja 2017. godine

Odluka - u PRILOGU:

Natječaji

ZAŠTITA OD POŽARA

Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat.

Dokumenti u prilogu:

Dokumenti

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Puntu

Raspisan je Natječaj za zakup poslovnog prostora u Puntu. Obavijest o natječaju objavljena je u Novom listu, izdanje od 29. ožujka 2017. godine. Ponude po natječaju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR“, na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Stranice