PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

Natječaji

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi i objavljuje LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. LISTA podnositelja - U PRILOGU:

Zadnja promjena na stranici: 13. srpnja 2018. u 14:15 sati.
 

Na temelju članka 27. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 12/18 i 18/18) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-20 od 2. svibnja 2018. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta.
Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. Ovog ponovljenog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Ponovljeni Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Prijave se podnose najkasnije do 5. srpnja 2018. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tekst Ponovljenog javnog poziva i obrazac PRIVOLE - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 27. lipnja 2018. u 15:02.


Objavljen je ZAKLJUČAK o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta. Tekst Zaključka nalazi se U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 15. lipnja 2018. godine u 14:52 


Na temelju članka 29. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18), Zapisnika o analizi prijava temeljem Javnog poziva za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta (KLASA: 211-01/18-03/03, URBROJ: 2142-03-03/4-18-1 od 25. svibnja 2018. godine) i provedenog javnog poziva, povjerenstvo je utvrdilo Listu podnositelja prijava prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju tražene uvjete propisane Javnim pozivom. Listu objavljujemo u prilogu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka GDPR.

Zadnja izmjena na stranici: 30. svibnja 2018. godine u 17:45

Obavještavaju se prijavitelji da se, zbog velikog obima materijala prijavitelja na Javni poziv, rok iz točke IV. Poziva produljuje za još 8 dana.

Osvježeno 18. svibnja u 14:50 sati.

Objavljuje se Zapisnik o otvaranju prijava na Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta Povjerenstva za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta . Otvaranju se pristupilo dana 14. svibnja 2018. godine u 14:00 sati. Zapisnik se nalazi - U PRILOGU:

Osvježeno 16. svibnja 2018. u 14:45 sati.
 

Obavještavamo zainteresirane mještane da se prikupljaju ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta u naseljima Punat i Stara Baška.  Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 14. svibnja 2018. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da ponuditelj nema podmirene sve obveze prema Općini Punat, njegova ponuda biti će odbačena kao nepravilna.

Detaljnije - U PRILOGU: