JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - OBAVIJEST NOVO!

Obavijesti

Obavještavaju se prijavitelji da se, zbog velikog obima materijala prijavitelja na Javni poziv, rok iz točke IV. Poziva produljuje za još 8 dana.

Osvježeno 18. svibnja u 14:50 sati.

Objavljuje se Zapisnik o otvaranju prijava na Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta Povjerenstva za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta . Otvaranju se pristupilo dana 14. svibnja 2018. godine u 14:00 sati. Zapisnik se nalazi - U PRILOGU:

Osvježeno 16. svibnja 2018. u 14:45 sati.
 

Obavještavamo zainteresirane mještane da se prikupljaju ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta u naseljima Punat i Stara Baška.  Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 14. svibnja 2018. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da ponuditelj nema podmirene sve obveze prema Općini Punat, njegova ponuda biti će odbačena kao nepravilna.

Detaljnije - U PRILOGU: