Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

08.02.2018.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu sukladno priloženom troškovniku i Glavnom projektu uređenja Centralnog trga u Puntu – faze A1 i A2, od kolovoza 2017. g., glavnog projektanta Branko Orlić, dipl. ing. arh., zajedničke oznake 229.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 1521 Punat  - PONUDA: CENTRALNI TRG“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 19. veljače 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst poziva, potrebni obrasci i dodatni materijal - U PRILOGU: