Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2021. godinu

01.10.2021.
Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2021. godinu, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 109.Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18, 10/19 i 3/20) i Pravilnika o polugodišnjem i  godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) na 3. sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine.