PRISTUPAČNOST MREŽNIH STRANICA - IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

21.08.2020.
Dokumenti
izjava o pristupačnosti mrežnih stranica
Pristupačnost na stranici www.punat.hr

Na stranici www.punat.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućava stranici www.punat.hr poboljšati usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.punat.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.


Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Punat nastoji svoje mrežne stranice punat.hr, EUMIS  i e-Sjednice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.punat.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom CMS platforme ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.
Na lokacijama e-Sjednice i EUMIS potrebno je usklađivanje implementiranih obrazaca koje korisnici mogu ispunjavati online kao i osiguravanje zvučnih zapisa sa sjednica koje se objavljuju.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida
Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili drugog alata, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Takvi dokumenti nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Nepotpun tekstualni opis
Dio banera na naslovnici iz tehničkih razloga nije čitljiv u čitačima zaslona.
Dio objavljenih slika ne posjeduje tekstualni opis.
Pojedini linkovi nemaju tekstualni opis.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Punat će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.
Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools plugin-a – alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. kolovoza 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice punat.hr korisnici mogu uputiti
E-poštom: pristupinformacijama@punat.hr
Telefonom: +385 51 855 - 689
Poštom: Općina Punat, Službenik za informiranje, Novi put 2, 51521 Punat

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 2099 100 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ažurirano: 22. rujna 2020. godine