PROGRAM KORIŠTENJA 30% DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2017. GODINE

26.09.2017.
Dokumenti

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA 30% DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2017. GODINI 


Program korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2017. godini usvojilo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine.