Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka

16.06.2020.
Dokumenti

Zbog rastućih cijena energenata, velike ovisnosti Hrvatske o njihovom uvozu, klimatskih promjena, ali i daljnjeg razvoja otoka Krka, Ponikve d.o.o., JLS otoka Krka, interesne skupine, udruženja i nevladine udruge zajedno s konzorcijem sastavljenog iz igr d.o.o. Zagreb, vodeća tvrtka u konzorciju, majkom tvrtkom igr AG, Rockenhausen, Njemačka, te interdisciplinarnim Institutom za primjenjivo gospodarenje tokovima materijala (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, IfaS), Birkenfeld, Njemačka izvršili su obuhvatno ispitivanje postojećeg stanja te izradili Strategiju za postizanje bilančanog statusa nulte emisije stakleničkih plinova za otok Krk do 2030. godine. Iz Strategije proizlazi, u svrhu buduće moguće opskrbe energijom iz regionalnih izvora, da se paralelno moraju provoditi mjere uštede energije i njena proizvodnja iz obnovljivih izvora energije.

Dokument - U PRILOGU:

Prilog: