NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

11.01.2017.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8. (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 12. siječnja 2017. godine.

Ponude koje pristignu nakon 15:00 sati 20. siječnja 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Izbor ponuda obavit će se 23. siječnja 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.

Tekst natječaja i grafički prilog vezan uz prodaju nekretnine su u prilogu: