Općinsko vijeće

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

20.06.2024.
eSjednice za građane

2024.
Objavljeno 20. lipnja 2024. godine :

Objavljen je dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u srijedu, 26. lipnja 2024. godine s početkom u 20:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat - novi saziv 2021. - 2025. godine

29.07.2021.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat u sazivu koji počinje s radom nakon lokalnih izbora 2021. godine, jesu:
Goran Gržančić - predsjednik Općinskog vijeća
Marinko Žic - potpredsjednik Općinskog vijeća
Hrvoje Mrakovčić
Maja Polonijo
Irena Žic-Orlić
Siniša Karabaić
Iva Šulina
Sanja Petrak
Ivan Orlić


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NOVOG SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT, ODRŽANA JE 25. lipnja 2021.  GODINE
 

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništu poslovnog subjekta.
Evidencija o udjelima u vlasništvu poslovnog subjekta članova općinskog vijeća Općine Punat - u prilogu. Evidencija ažurirana 26. siječnja 2024. godine

Općinsko vijeće

NAJAVA ODRŽAVANJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

12.03.2015.

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. 

Općinsko vijeće

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

07.06.2017.

Na temelju čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16) i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/01-17-1 od 24. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji saziva KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT za petak, 9. lipnja 2017.

Općinsko vijeće

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA - NOVO!

05.05.2015.

Sa 16. sjednicom Općinskog vijeća, održanom 28. travnja 2015. godine, započeo je novi način rada za općinske vijećnike; ali jednako tako i novi način praćenja rada Općinskog vijeća Općine Punat od strane građana i zainteresirane javnosti.

Naime, 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat, prva je "e-sjednica" Općinskog vijeća.

Svu dokumentaciju vezanu uz rad Općinskog vijeća općine Punat, možete pronaći OVDJE

 

Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća Općine Punat u sazivu 2013. - 2017.

22.04.2014.

GORAN GRŽANČIĆ - predsjednik OV

IVA ŠULINA - potpredsjednica OV

ANA LELEKOVIĆ

MATEJ MARIČIĆ

MAJA POLONIJO

HRVOJE MRAKOVČIĆ

MLADEN JURANIĆ

MILENKO TOMIĆ

NENAD ŠIMONJI

MARIJAN KEREŽI

KREŠIMIR ŽIC
 


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NOVOG SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT, ODRŽANA JE U SRIJEDU, 12. lipnja 2013. S POČETKOM U 13,00 SATI.
Općinsko vijeće