ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

28.09.2017.
Dokumenti

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/14) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, utemeljena na zakonima i drugim propisima, općinskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava službenika.

Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.


ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PUNAT