Uprava

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

Odlukom općinskog načelnika Općine Punat od 27. kolovoza 2015. godine, osnovan je Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/2015)

Uprava

E- SERVISI ZA GRAĐANE

E- servisi za građane su korak dalje prema efikasnijoj upravi. Putem e-servisa u Općini Punat razvijamo interakciju s građanstvom te mu omogućavamo aktivno sudjelovanje pri donošenju odluka i akata od važnosti za život i rad zajednice putem:

Uprava

Savjet mladih

UPDATE: KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE PUNAT, sazvana je za petak, 22. svibnja 2015. u Maloj sali Narodnog doma Punat, s početkom u 20,00 sati.


Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 28. travnja 2015., donesena je Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Punat.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od 3 godine.

Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Punat na službenoj web stranici
Općine Punat.

Odluka je objavljena 12. svibnja 2015. godine

Uprava

Stranice