Uprava

In memoriam - Branka Šimonji

27.06.2018.

Ljudi veliki dio života provedu na svojem radnom mjestu, u radnoj okolini. Kako vrijeme prolazi tako to sve više uzimaju zdravo za gotovo i ne razmišljaju o tome da su radno mjesto i radna okolina drugi dom - druga obitelj. Barem bi trebali biti.
Naročito, ukoliko uzmemo u obzir spomenuto vrijeme, ali i energiju koju ulažemo u nešto što se naziva radno mjesto ili nešto malo šire, mjesto rada.

Uprava

KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA

14.12.2017.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150,11, 144/12 i 19/13) te čl. 51. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat odlukom je osnovao neformalno savjetodavno tijelo KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA.

Uprava

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

28.11.2017.

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo.

Uprava

Stranice