Uprava

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

15.04.2022.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 29. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi, donijelo Rješenje o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.


Članovi Odbora su:

Uprava

Stranice