Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini

26.12.2018.
Dokumenti

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Izmjenu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.