POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

14.02.2017.
Natječaji

U "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/19 objavljeno je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja KLASA: 080-02/19-01/1; URBROJ: 2142-02-02/1-19-34 od 10. listopada 2019. godine. 


U "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj: 1/17 objavljeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja KLASA: 080-02/17-01/1; URBROJ: 2142-02-02/1-17-2 od 10. siječnja 2017. godine. Povjerenstvo sukladno čl. 2. Rješenja provodi postupke javnih natječaja koji se provode prema odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat.