1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

26.09.2017.
Dokumenti

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 11/17 .