PRORAČUN ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

26.09.2017.
Dokumenti

PRORAČUN ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU


Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13),  Proračun za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016.godine.
Proračun je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 35/2016