ODBOR ZA NASELJE STARA BAŠKA

02.02.2015.

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 4. je sjednici, održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška.


Članovi Odbora su:

Davor Pijaca - predsjednik
Anamarija Maričić - članica
Dubravka Pocel - članica
Mario Sindičić - član
Novica Mladenović - član


Odbor za naselje Stara Baška:

- prati razvoj naselja Stara Baška,

- predlaže mjere i odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća za rješavanje raznih pitanja i unapređenje sveukupnog razvoja naselja Stara Baška,

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, drugim vijećnicima, odborima, općinskim načelnikom, zamjenikom općinskog načelnika i Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Punat radi donošenja i provođenja odluka Općinskog vijeća koje su vezane uz naselje Stara Baška,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. studenog 2017. u 08:40 sati