Natječaj za prodaju/zamjenu z.č.

07.11.2015.
Natječaji

U"Novom listu" od 08. studenoga 2015. (nedjelja) objavit će se OBAVIJEST O RASPISIVANJU NATJEČAJA za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
1/2 dijela z.č. 2272, voćnjak, upisana u zk.ul. 1787 k.o. Punat. 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju - ne otvarati" na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51 521 PUNAT; najkasnije 8 (osmog) dana od dana objave OBAVIJESTI u "Novom listu" do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. 

DETALJI NATJEČAJA U PRILOGU: