III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Prostorno planiranje

NOVO!
Temeljem članka 96. st. 3 Zakona o prostornom uređenju  objavljuje se ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Punat provest će se u razdoblju od 20. ožujka do zaključno 3. travnja 2018. godine.
Tekst objave Ponovljene javne rasprave nalazi se u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici: 11.03.2018. u 00:18 sati

Uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat može se izvršiti za vrijeme trajanja JAVNE RASPRAVE od 19. do 26. veljače 2018. godine u prostoriji vijećnice ("Mala sala") svakoga dana osim nedjelje od 09:00 do 14:00 sati i na našoj web stranici.
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se za sve zainteresirane dana 22. veljače 2018. godine (ČETVRTAK) u zgradi Općine Punat (Narodni dom - Vela sala) s početkom u 18:00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, ili dostaviti poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine. Prijedlozi, očitovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Osvježeno 19. veljače 2018. godine u 08:43 sati.

Materijal za uvid - U PRILOGU

Objavljuje se obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.  Javna rasprava provest će se u razdoblju od 19. veljače 2018. god do zaključno 26. veljače 2018. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se  dana 22. veljače 2018. godine (četvrtak) u zgradi Općine Punat (Narodni dom-Vela sala) s početkom u 18,00 sati.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida ili dostaviti na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51 521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine.

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat  je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zadnja izmjena na stranici 15. prosinca 2017. u 06:59

Temeljem članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13) objavljuje se Odluka o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ br. 37/15 dana 19. prosinca 2015. godine.