NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

19.03.2015.
Natječaji

Po provedenom natječaju u službu je primljena kandidatkinja Vedrana Brusić iz Punta.


U Narodnim novinama br. 22/15 od 25. veljače 2015. god. objavljen je Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat za radno "Viši stručni suradnik za proračun i financije" na neodređeno vrijeme.

Detalji:   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2709511.html

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za prijam u službu« na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 


U nastavku objavljujemo tekst natječaja i obavijest za provedbu natječaja: